Onze internetsite heeft als doel om u kennis te laten maken met Merloo. De informatie op deze site heeft dan ook een informatief en algemeen karakter. De op onze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander advies. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Voor een advies dat is toegesneden op uw persoonlijke situatie, raden wij u aan contact met ons op te nemen. Op dergelijke werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden raadplegen op deze site.

Wij hebben de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen, dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Merloo  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie.

Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze site vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er niet voor instaan dat de site hiervan geheel vrij is. Merloo is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het raadplegen van deze site door virussen wordt veroorzaakt aan uw computerapparatuur of computerprogrammatuur.

Deze site bevat hyperlinks naar andere internetsites die Merloo niet inricht of onderhoudt. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van deze sites wordt door Merloo uitgesloten.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30208812